Onze werknemers

Al onze werknemers hebben ervaring in deze branche. Voordat ze zelfstandig kunnen en mogen werken worden ze eerst door een van onze projectleid(st)ers gescreend. Hierbij kijken wij bijvoorbeeld goed naar: achtergrond, eventuele vergunningen, ziektebeeld, prestaties etc. Flexibiliteit, een sociaal denkvermogen, het uiterlijk en de houding van een persoon speelt een belangrijke rol in het geheel. Ook wordt er verwacht dat ze de Nederlandse taal kunnen lezen, schrijven en spreken.

Indien ze nog te weinig ervaring hebben draaien ze vooraf eerst met een andere ploeg mee op proef. Daar wordt goed gekeken hoe ze werken en of dit overeen komt met onze bedrijfsvoering. Als blijkt dat ze een positief beeld achterlaten draaien ze de eerste week continu onder begeleiding van een van onze voormannen/juffrouw's, die zich naar ons toe moeten verantwoorden.

 

 

Onze werknemers