Strak beleid

Kolbener kent een reglement/personeelsbeleid waar iedereen zich aan moet houden. Tevens vinden er zeer frequent personeelsvergaderingen plaats waar een ieder zijn of haar mening kwijt kan. Zo weten wij van de hoed tot de rand. Uiteindelijk moet de opdrachtgever hiervan profiteren. Dit werkt tot op de dag van vandaag nog steeds het allerbeste. Rechte lijnen, nauwe banden met het personeel en goede contacten met de klant.

Dat noemen wij service gericht ondernemen!

 

 

 

 

Strak beleid